Personvernerklæring LAD OPP

LAD OPP er et ladekonsept utviklet av Helgeland Kraft Vannkraft. Helgeland Kraft Vannkraft ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde eller samarbeidspart.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Helgeland Kraft Vannkraft og hva vi gjør for å beskytte personopplysningene. 

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller. 

 

1    BEHANDLINGSANSVARLIG

Helgeland Kraft Vannkraft er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Helgeland Kraft Vannkraft.

 

2    VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

Helgeland Kraft Vannkraft behandler de personopplysningene du frivillig gir fra deg når du inngår et kundeforhold til oss eller har en annen form for tilknytning. Personopplysninger kan for eksempel være opplysninger som:

  • Navn
  • Adresse
  • e-postadresse
  • mobilnummer
  • alder
  • fødselsnummer
  • kontonummer

2.2 Kameraoveråking

Flere av Helgeland Kraft Vannkrafts kraftverk med tilhørende anlegg er kameraovervåket. Disse områdene er tydelig merket med skilt.

Formålet med overvåkingen er kontroll og beredskap av våre anlegg. Videoopptakene slettes etter fire dager og systemet har tilgangskontroll.  

2.3 Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere avtaleforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen. 

2.4   Særlig om bruk av informasjonskapsler

På noen deler av www.helgelandkraft.no/vannkraft benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. På sider som krever pålogging (Min side) vil det lagres informasjon om hvem du er slik at du slipper å skrive inn hvem du er neste gang du besøker siden.

Vi samler også inn anonym informasjon om hva de enkelte brukerne gjør på våre sider. Dette gjør vi for å kunne forbedre våre tjenester. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan du miste tilgangen til deler av vår hjemmeside.

3    SAMMENSTILLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Helgeland Kraft Vannkraft forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel brukes for å få en detaljert oversikt i forbindelse med inngåelser av grunn- og fallavtaler.

 

4    OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Helgeland Kraft Vannkraft har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Helgeland Kraft Vannkraft ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

 

5    UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a.    Med samtykke fra den som opplysningen gjelder
b.    Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov 
c.    Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Helgeland Kraft Vannkraft tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Helgeland Kraft Vannkraft forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. 

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Helgeland Kraft Vannkrafts krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

 

6    DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Helgeland Kraft Vannkraft har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. 

 

7    REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a.    Behandlingen av personopplysninger endres

b.    Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov

Helgeland Kraft Vannkraft vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. 

 

8    HENVENDELSER

Har du spørsmål om Helgeland Kraft Vannkrafts behandling av personopplysninger eller vår personvernpolicy kan du henvende deg til post@ladopp.no, Helgeland Kraft Vannkraft AS, Postboks 702, 8654 Mosjøen.

 

Sist oppdatert 24.4.20 – nytt pkt 2.2 Kamera